3 Mart 2012 Cumartesi

Çoklu Zeka Kuramı Soruları

Soru 1: Çoklu zeka kuramının amacını yazınız.
Cevap1: Eğitimde bireylerin neler yapabildiğinden çok neler yapabileceğinin düşünülmesi ve bireylerin farklı zeka bileşenlerini tanımlayabilmeleridir.
Soru 2: Çoklu zeka türlerinden biri olan görsel/uzamsal zekayı açıklayınız. Uzamsal zekayı kapsayan davranışlardan üç örnek veriniz.
Cevap 2: Görsel/uzamsal zeka dünyayı doğru algılama ve algılama üzerine gördüklerini yansıtabilme yeteneğidir. Uzamsal zeka davranışlarına örnek olarak şekil/uzay özelliklerini şekillerle ifade etme, çizme ve boyama verilebilir.
Soru 3: Sınıf ortamında uygulanabilecek sosyal zekaya ilişkin etkinlikleri yazınız.
Cevap 3: İşbirliğine dayalı öğrenme, paylaşma, grup çalışması, tartışma, drama, beyin fırtınası yapma.

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR

Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi mantıksal düşünme becerisini güçlendirecek etkin öğrenme işlemlerinden değildir?
a)      Öğrencilere çözmeleri için açık uçlu problem sunmak
b)      Çoklu bakış açıları geliştirmek (*)
c)      Kavram modelleri yapılandırmak
d)      Araştırma ve gözlem için görüş oluşturmak

Soru 2: Aşağıdakilerden hangisi sınıf içinde uygulanacak görsel/uzamsal etkinliklerdendir?
a)      Elle yapılan deneyler
b)      Bulmacalar
c)      Kartlar (*)
d)      Bireysel projeler

Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi özedönük zekanın tanımıdır?
a)      İçsel ve dışsal benzetmeleri birleştirme becerisidir
b)      Öğrenmeye yol açan duygusal ortamın yaratılmasıdır
c)      Sınıf etkinliklerini olumlu bir sosyal hava yaratmak için örgütlemektir
d)      Öğrencilerin kendini duyma ve anlaması ile ilgili bilişsel yeteneğidir (*)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı imzasıyla yayımlanan genelgede, 2014-2015 eğitim-öğretim yılına ait çalışma takviminin, ilgili yönetmelikler...